نویسنده = حریری، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نظام طبقه‌بندی اسناد و شواهد تاریخی در مطالعات میراث مسکونی اصفهان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-102

10.22108/jhr.2018.100465.0

مریم قاسمی سیچانی؛ آزاده حریری؛ بهنام پدرام