نویسنده = شیرکش، هیثم
تعداد مقالات: 1
1. روش‌شناسی تاریخی تَنّوخی در تألیف کتاب نِشوار المُحاضره و اخبار المذاکره

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-14

اصغر محمودابادی؛ اصغر فروغی ابری؛ هیثم شیرکش