نویسنده = ناظمیان فرد، علی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جامعه‌شناختی گفتگوهای خیالی در مطبوعات عصر قاجار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-66

10.22108/jhr.2017.21782

علی باغدار دلگشا؛ علی ناظمیان فرد


2. سقیفه؛ بازتولید سیادت جاهلی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 97-112

علی ناظمیان فرد


3. مأمون و محنه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 67-78

علی ناظمیان فرد