نویسنده = باغدار دلگشا، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه‌شناختی گفتگوهای خیالی در مطبوعات عصر قاجار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-66

10.22108/jhr.2017.21782

علی باغدار دلگشا؛ علی ناظمیان فرد