نویسنده = مسیبی، ولی الله
تعداد مقالات: 1
1. کاربست روش تاریخ شفاهی در تحلیل و بررسی شیوع بیماری ام‌اس در منطقه پیربکران (1345تا1395ش/1966تا2016م)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 93-113

10.22108/jhr.2017.21785

ولی الله مسیبی؛ علی اکبر جعفری؛ ابوالحسن فیاض انوش