نویسنده = منصوری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جرائم اقتصادی در دوره‌ ناصری (1264 تا 1313ق/۱۸۴۷ تا ۱۸۹۶م)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 61-82

مریم منصوری؛ هادی بیاتی؛ محمدحسن رازنهان