نویسنده = نادی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. رشد مناسبات اربابی و تأثیر آن بر زندگی کشاورزان در دورۀ قاجار (با تأکید بر ایالت‌های شمالی ایران)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 277-292

10.22108/jhr.2017.83592

زهرا نادی؛ محسن بهشتی سرشت؛ ذکرالله محمدی؛ باقرعلی عادلفر


2. بانک شاهی کرمانشاه و تأثیر عملکرد آن بر جامعه و اقتصاد منطقه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 103-116

باقرعلی عادلفر؛ زهرا نادی