نویسنده = افکنده، احسان
تعداد مقالات: 1
1. واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-60

حمیدرضا پاشازانوس؛ احسان افکنده