نویسنده = آیرملو، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. شواهد باستان‌شناختی جدید از حضور تاریخی اقوام سکایی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 17-32

رضا رضالو؛ یحیی آیرملو