نویسنده = نایب پور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی زمینه‌ها و عوامل موثر بر آغاز شورش سمکو 1285 تا 1297ش/۱۹۰۶ تا ۱۹۱۸م

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-18

محمد نایب پور؛ علیرضا علی صوفی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ سیروان خسروزاده