نویسنده = جودکی عزیزی، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در سیمای شهر یزد در سده‏های نخستین دوره اسلامی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-56

سید رسول موسوی حاجی؛ زهیر واثق عباسی؛ اسدالله جودکی عزیزی