نویسنده = قربانی جویباری، کلثوم
تعداد مقالات: 1
1. دلایل رویکرد اندیشه‌ورز‌ان عصر قاجار به خوابنامه‌نویسی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-32

زهرا علیزاده بیرجندی؛ زهره علیزاده؛ کلثوم قربانی جویباری