نویسنده = علیزاده، کیومرث
تعداد مقالات: 1
1. شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره‌ هخامنشی در مقایسه با تخت‌جمشید

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12

کیومرث علیزاده؛ سیروس نصراله زاده؛ محمد تقی ایمان پور