نویسنده = توحیدی نیا، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. تعاملات سیاسی زیدیان و حسنیان (درقیام های مشترک176-145 ه.ق / 792-762 م )

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 77-90

روح الله توحیدی نیا؛ حسین حسینیان مقدم