نویسنده = الیاسی، علی احمد
تعداد مقالات: 1
1. بینش و روش در تاریخ نگری و تاریخ نگاری ابوالحسن غفاری کاشانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 95-108

علی احمد الیاسی؛ حسن زندیه