نویسنده = پیرمرادیان، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در فرهنگنامه‌های تاریخی نوشته شده در قلمرو ممالیک (648- 922هـ)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 49-72

مصطفی پیرمرادیان؛ محمدعلی چلونگر؛ محمد قزوینی