نویسنده = مزینانی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. داشناکسیون و مفهوم دولت ملی ارمنی (1307-1336ق/1890-1918م)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 113-126

سید علی مزینانی؛ علی شکفته