نویسنده = شهابادی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه اقتصادی ساتراپ‌نشین‌های غربی ایران در شاهنشاهی هخامنشی (از 550 تا 330 پ. م)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 37-52

محمدکریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ علی اکبر شهابادی