نویسنده = مؤمنی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-36

محسن مؤمنی؛ علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری