نویسنده = اخضری، علی
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر آسیب‌های اقتصادی ایران عصر صفوی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-48

علی اخضری؛ علی اکبر کجباف