نویسنده = صالحی، کورش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط خارجی شروانشاهان دربندی (سلالة دوم 945 -780 هـ.ق/ 1538- 1378 م)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 65-78

محرم قلی زاده؛ کورش صالحی