نویسنده = بهرامی، روح الله
تعداد مقالات: 2
1. فراز و فرود حزب سوسیالیست و عملکرد آن در مجالس چهارم و پنجم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-149

10.22108/jhr.2017.21787

ایرج ورفی نژاد؛ سجاد دادفر؛ روح الله بهرامی