نویسنده = باژدان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تطبیق چند جاینام و طایفه در لرستان در نبرد داریوش و وه‌یزدات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 137-146

بهزاد معینی سام؛ علیرضا باژدان