نویسنده = ابوالحسن ترقی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تحلیلی سنت شفاهی با تاریخ شفاهی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 35-52

مرتضی نورائی؛ لقمان دهقان نیری؛ مهدی ابوالحسن ترقی