نویسنده = اصلانی، حسام
تعداد مقالات: 1
1. فناوری معرق‌های گچی تخمه گذاری در تزیینات معماری دوره صفویه

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 63-80

احمد صالحی کاخکی؛ سید محمدامین امامی؛ حسام اصلانی