نویسنده = نجفیان رضوی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. حسنیان زندان هاشمیه (بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان)

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 45-62

علی محمد ولوی؛ لیلا نجفیان رضوی