نویسنده = دهقان نیری، لقمان
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تحلیلی سنت شفاهی با تاریخ شفاهی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 35-52

مرتضی نورائی؛ لقمان دهقان نیری؛ مهدی ابوالحسن ترقی


2. بررسی تاریخی و ارزیابی جریان ادبی اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفویه تا ظهور قاجار)

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 25-44

مرتضی دهقان نژاد؛ لقمان دهقان نیری؛ سید احمد عقیلی