نویسنده = کامرانی مقدم، علی
تعداد مقالات: 1
1. شورش محمدخان بلوچ در سالهای 1142 هـ. ق تا 1146 هـ. ق: علل و پیامدها

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 31-46

حمید حاجیان پور؛ علی کامرانی مقدم