نویسنده = محمود آبادی، سید اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بنیاد شهروندی در شهر فرنگ‌های ایران عهد سلوکیان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-20

سید اصغر محمود آبادی؛ سید محسن قائم مقامی