نویسنده = قائم مقامی، سید محسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه‌ها

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 81-92

سید محسن قائم مقامی


2. بنیاد شهروندی در شهر فرنگ‌های ایران عهد سلوکیان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-20

سید اصغر محمود آبادی؛ سید محسن قائم مقامی