نویسنده = سلیمانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مواضع قبطیان مسیحی در برابر هجوم مسلمانان به مصر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 19-32

محمدعلی چلونگر؛ مریم سلیمانی