نویسنده = مشکوریان، محمدتقی
تعداد مقالات: 2
1. مواجهه محقق کرکی با استقرار حاکمیت صفوی در عصر شاه اسماعیل اول (907-930ﻫ.ق)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 107-136

محمدعلی رنجبر؛ محمدتقی مشکوریان