نویسنده = حسین زاده شانه چی، غلامحسن
تعداد مقالات: 2
2. ترجمه کتب سیره و مناقب امامان در عصر صفوی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 35-48

حسن حسین زاده شانه چی