نویسنده = فکری پور، کتایون
تعداد مقالات: 1
1. وظایف دین مردان در ایران باستان

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 101-112

کتایون فکری پور