نویسنده = نائبیان، جلیل
تعداد مقالات: 1
1. حکام سیستان از تشکیل سلسله قاجار تا تسلیم علی خان سرابندی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 19-34

جلیل نائبیان؛ محمدامیر شیخ نوری؛ محمد پیری