نویسنده = سعیداوی، عادی
تعداد مقالات: 1
1. اعراب و شاهزاده‌نشین عربی خاراسن در دولت اشکانیان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-14

10.22108/jhr.2016.21110

محمدکریم یوسف جمالی؛ علی اصغر محمودآبادی؛ عادی سعیداوی