نویسنده = رنجبران، داود
تعداد مقالات: 1
1. پژوهش تاریخی مولفه‌های گفتمان یهودی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-60

10.22108/jhr.2018.76315.0

داود رنجبران