نویسنده = کاظمی، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر انقلاب مشروطه بر تحول نظام زمین‌داری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-106

10.22108/jhr.2017.21393

محمد رضا علم؛ سجاد کاظمی