نویسنده = فروغی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغول‌ها

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 71-92

10.22108/jhr.2017.21392

سید ابوالفضل رضوی؛ محمد حسین فروغی