نویسنده = پوربختیار، غفار
تعداد مقالات: 1
1. بحران شلیل: بررسی علت‌ها و عوامل، تحلیل واکنش‌ها و پیامدها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 115-129

10.22108/jhr.2017.21786

غفار پوربختیار؛ حاتم موسایی