نویسنده = زرگری نژاد، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به وضعیت کنیزان، غلامان و خواجگان در عصر قاجار

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-18

غلامحسین زرگری نژاد؛ نرگس علیپور