نویسنده = ملکی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای صلح راندیا؛ تهاجم ترایان و جانشینان او به ارمنستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 163-176

10.22108/jhr.2017.76500

پرویز حسین طلائی؛ محمد ملکی