نویسنده = گودرزی، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مناسبات اجتماعی‌فرهنگی مهاجران لهستانی با ایرانیان؛ نمونه‌پژوهی شهر اصفهان (1321تا1324ش/1942تا1945م)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22108/jhr.2018.104890.1156

معصومه گودرزی بروجردی؛ مرتضی نورائی؛ ابوالحسن فیاض انوش


2. تطور تاریخنگاری شاهزاده علیقلی‌میرزا اعتضادالسلطنه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-40

10.22108/jhr.2017.21389

معصومه گودرزی؛ مرتضی دهقان نژاد