نویسنده = بارانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر در ارتقاء جایگاه سیاسی‌اجتماعی شیعیان امامی در ایران دوره سلجوقی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-66

10.22108/jhr.2017.21692

محمدرضا بارانی؛ سید ابوالفضل رضوی؛ هدایت نادریان