نویسنده = امینی زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی اندیشه سیاسی – مذهبی ملاحسین واعظ کاشفی (910-820ق.)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-32

10.22108/jhr.2017.22084

علی امینی زاده؛ محمد علی رنجبر