نویسنده = سعیدی انارکی، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی یادگاری‌های مسجد جامع اصفهان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 117-132

10.22108/jhr.2016.20892

زهرا ملک پور شهرکی؛ فریبا سعیدی انارکی