نویسنده = حضرتی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. اندیشۀ سیاسی حزب التحریر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 57-76

حسن حضرتی؛ عبدالواحد قادری