نویسنده = زکیئی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زمینه‌های معاهده زهاب و پیامدهای آن بر دولت صفویه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-24

10.22108/jhr.2016.20894

جهانبخش ثواقب؛ طاهره زکیئی