نویسنده = نوروزی، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. عوامل دیرپایی دوران حکومت غوریان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 237-252

10.22108/jhr.2017.75973

هوشنگ خسروبیگی؛ جمشید نوروزی