نویسنده = مرادی خلج، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. چرایی توجه قدرتهای درگیر در جنگ جهانی دوم نسبت به بویراحمدی ها

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 73-94

10.22108/jhr.2017.16640

محمدمهدی روشنفکر؛ محمد مهدی مرادی خلج